ไม้พาเลทเพื่อการส่งออก

การจัดส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทางของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและ ความปลอดภัยต่อตัวสินค้า ไม้พาเลทที่รองรับสินค้าของท่านมีความสำคัญไม่น้อยทีเดียว ถ้าหากสินค้าของท่านน้ำหนักโดยรวมต่อพาเลทไม่มาก ก็สามารถเลือกใช้ไม้พาเลทที่ราคาต่อหน่อยไม่สูง ใช้ปริมาตรไม้พาเลทมาประกอบเป็นตัวพาเลทไม่มาก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยไม่สูง บางรายไม้พาเลทอาจส่งไปยังประเทศปลายทาง แล้วไม่ได้ขนส่งกลับมายังประเทศต้นทาง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตไม้พาเลทเพื่อใช้เพียงแค่ครั้งเดียว เราจึงต้องคำนวณต้นทุนให้ประหยัดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

Call Now Button