แบบไม้พาเลทชนิดต่างๆ

ไม้พาเลท มีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่ประเภทของการใช้งาน รวมถึงความเหมาะสม และวัตถุประสงค์ในการใช้งานไม้พาเลทนั้นๆ เช่น

… หากคุณต้องการส่งออกสินค้าของคุณไปยังต่างประเทศ เช่น ส่งออกไปญี่ปุ่น ส่งออกไปอเมริกา ส่งออกไปยุโรป ส่งออกไปตะวันออกกลาง ฯลฯ คุณอาจต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อเที่ยว ไม้พาเลทเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการคำนวณค่าใช้จ่ายจริงที่อาจเกิดขึ้น ในการขนส่งทางเรือ หรือขนส่งทางเครื่องบิน ในแต่ละครั้ง

… หากสินค้าของคุณไม่หนักมาก คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ไม้พาเลทที่รองรับน้ำหนักมากๆ เพราะหากน้ำหนักรวมไม่มาก เราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ไม้พาเลทที่มีความหนามากๆ หรือใช้จำนวนแผ่นเยอะๆ เพราะราคาของไม้พาเลทเพื่อการส่งออก และไม้พาเลทเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เราก็จะคำนวณตามปริมาตรไม้ที่ใช้จริงเป็นหลัก เช่น หากคุณต้องการรองรับถังน้ำมัน หรือ กระสอบข้าวบิ๊คแบ็ก คุณก็อาจจำเป็นต้องใช้ไม้หนาๆ หรือ คานจำนวนที่มากขึ้น มากระจายการรับน้ำหนักที่กดทับลงไปบนตัวไม้พาเลท เพื่อให้สามารถขนส่งโลจิสติกส์ได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดการแตกหักหรือเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าได้

… หรือบางรายนำไปใช้รองรับสินค้าประเภทที่รูปทรงไม่ได้กระจายการกดทับของน้ำหนักลงมาบนตัวไม้พาเลท เช่น ม้วนผ้าใหญ่ๆ หรือ สินค้าที่มีรูปทรงแตกต่างออกไปจากนี้ ไม้พาเลท ก็จะเกิดการรับน้ำหนักเฉพาะจุด ในกรณีนี้ ไม้พาเลทที่วางสินค้าของคุณ ก็อาจจะเกิดการแตกหักเสียหายได้

… เช่นเดียวกันกับความสะดวกในการใช้งานของรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) หรือ แฮนด์ทรัค (Hand Truck) และ แฮนด์พาเลท (Hand Pallet) ผู้ใช้งาน (User) อาจต้องการความสะดวกสบายในการเสียบงาของอุปกรณ์เพื่อยกสินค้าที่รองบนไม้พาเลทได้มากกว่า 2 ทิศทาง คือ หน้าและหลัง ผู้ใช้งานแต่ละท่าน อาจต้องการเสียบงาจากทิศทางต่างๆ หน้าหลังซ้ายขวา ได้ทั้ง 4 ทิศทาง

… หรือ บางอุตสาหกรรม อาจใช้สลิง ในการเคลื่อนย้ายไม้พาเลทที่บรรทุกสินค้าอยู่ด้านบน ก็จะออกแแบบและผลิตไม้พาเลท ไม้มีปีกด้านบน ความหมายก็คือ จะเขยิบคานริม ซ้ายขวา แทนที่จะชิดซ้ายและชิดขวา ก็จะร่นระยะเข้ามาอาจจะ 5 เซ็นติเมตร 10 เซ็นติเมตร หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม

Call Now Button