ไม้พาเลท 100×130 (2-Ways Entry) ประเภทสี่คาน สูง 15 ซม.

พาเลทไม้ ประเภทสี่คาน ขนาด 100x130x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 2 ทิศทาง)

คำอธิบาย

พาเลท 100×130 สูง 15 ซม. ประเภทสี่คาน – พาเลทไม้ คู้บอน

ขนาด : 100x130x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้