ไม้พาเลท 100×130 (4-Ways Entry) ประเภทคานเว้า สูง 15 ซม.

พาเลท ประเภทคานเว้า ขนาด 100x130x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 4 ทิศทาง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

พาเลท 100×130 สูง 15 ซม. ประเภทคานเว้า – พาเลทไม้ จตุโชติ

ขนาด : 100x130x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง 
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้