ไม้พาเลท ชนิดหมุนเวียน ขนาด 100x120x15 ซม. (4-Ways)

ไม้พาเลท ชนิดหมุนเวียน ขนาด 100x120x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 4 ทิศทาง)

คำอธิบาย

ไม้พาเลท 100×120 สูง 15 ซม. ชนิดหมุนเวียน – โรงงานพาเลท กรดา

ขนาด : 100x120x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง 
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้