ไม้พาเลท ชนิดสี่คาน ขนาด 110x110x15 ซม. (2-Ways)

ไม้พาเลท ชนิดสี่คาน ขนาด 110x110x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 2 ทิศทาง)

คำอธิบาย

ไม้พาเลท 110×110 สูง 15 ซม. ชนิดสี่คาน – พาเลทไม้ส่งออก กรดา

ขนาด : 110x110x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้