ไม้พาเลท 100×120 (2-Ways) สูง 15 ซม. ชนิดสี่คาน

ไม้พาเลท ชนิดสี่คาน ขนาด 100x120x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 2 ทิศทาง)

คำอธิบาย

ไม้พาเลท 100×120 สูง 15 ซม. ชนิดสี่คาน – โรงงานผลิตไม้พาเลท กรดา

ขนาด : 100x120x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้