ไม้พาเลท สี่คาน ขนาด 100×110 ความสูง 15 ซม. (2-Ways)

พาเลท ชนิดสี่คาน ขนาด 100x110x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 2 ทิศทาง)

คำอธิบาย

พาเลทไม้ 100×110 สูง 15 ซม. ชนิดสี่คาน – กรดา ขายพาเลทไม้

ขนาด : 100x110x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้