ไม้พาเลท (2-Ways) ชนิดสี่คาน ขนาด 100x100x15 ซม.

ไม้พาเลท ชนิดสี่คาน ขนาด 100x100x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 2 ทิศทาง)

คำอธิบาย

ไม้พาเลท 100×100 สูง 15 ซม. ชนิดสี่คาน – กรดา จำหน่ายพาเลทไม้

ขนาด : 100x100x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้