ไม้พาเลท 100×120 (2-Ways) สูง 11.7 ซม. ชนิดสกิด (ไม่มีพื้นล่าง)

ไม้พาเลท ชนิดสกิด (ไม่มีพื้นล่าง) ขนาด 100x120x11.7 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 2 ทิศทาง)

คำอธิบาย

ไม้พาเลท 100×120 สูง 11.7 ซม. ชนิดสกิด (ไม่มีพื้นล่าง) – โรงไม้พาเลท กรดา

ขนาด : 100x120x11.7 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง 
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้