ไม้พาเลท (2-Ways) ชนิดสกิด (ไม่มีพื้นล่าง) ขนาด 100x100x11.7 ซม.

ไม้พาเลท ชนิดสกิด (ไม่มีพื้นล่าง) ขนาด 100x100x11.7 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 2 ทิศทาง)

คำอธิบาย

ไม้พาเลท 100×100 สูง 11.7 ซม. ชนิดสกิด (ไม่มีพื้นล่าง) – กรดา ขายไม้พาเลท 

ขนาด : 100x100x11.7 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 2 ทิศทาง
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้