ไม้พาเลท คานเว้า ขนาด 100×110 ความสูง 15 ซม. (4-Ways)

พาเลท ชนิดคานเว้า ขนาด 100x110x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 4 ทิศทาง)

คำอธิบาย

พาเลทไม้ 100×110 สูง 15 ซม. ชนิดคานเว้า – กรดา ขายพาเลทไม้

ขนาด : 100x110x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง 
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้