ไม้พาเลท (4-Ways) ชนิดคานเว้า ขนาด 100x100x15 ซม.

ไม้พาเลท ชนิดคานเว้า ขนาด 100x100x15 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 4 ทิศทาง)

คำอธิบาย

ไม้พาเลท 100×100 สูง 15 ซม. ชนิดคานเว้า – โรงงานผลิตพาเลทไม้ กรดา

ขนาด : 100x100x15 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง 
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้