ไม้พาเลทสำหรับคลังสินค้า ขนาด 100x120x15.6 ซม. (4-Ways)

พาเลทคลังสินค้า ขนาด 100x120x15.6 ซม. | (ใช้งานกับฟอร์คลิฟท์และแฮนด์ทรัคได้ 4 ทิศทาง)

คำอธิบาย

พาเลทไม้คลังสินค้า 100×120 สูง 15.6 ซม. – กรดา ขายพาเลท

ขนาด : 100x120x15.6 ซม.
วัสดุ : ไม้ยางพารา
: ไม้เบญจพรรณรวม
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง 
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้